CÁCH AN ỦI NGƯỜI KHÁC BẰNG TIẾNG ANH

TRẤN AN TINH THẦN

Don’t worry! Everthing will be OK: Đừng lo! Chuyện đâu còn có đó

Cấu trúc với Don’t + Vinf

Don’t panic!: đừng hoảng, đừng xoắn

Don’t be scared!: đừng sợ

KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN, CHO THÊM HY VỌNG

Believe me! Maybe, it’s better like this. Tin tui đi, có khi vầy tốt hơn.

Believe me! You’ll be better off without him: Tin tui đi, không có ổng tốt hơn cho bồ

VỰC DẬY TINH THẦN

Cheer up! There’s more to life than him: Phấn chấn lên, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn là ổng.

Cheer up!: Vui lên, phấn chấn lên, tươi tỉnh lên!

There’s more to life than + noun: cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn là….

HƯỚNG SỰ CHÚ Ý TỚI KHÍA CẠNH TỐT

You know what?! Forget him! Now you can have more time for yourself.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *