Luyện thi IELTS (1-1)

Luyện thi IELTS (1-1)

Khóa luyện thi IELTS 1-1 dành cho các bạn có nhu cầu nâng band, đạt mục tiêu đề ra trong thời gian mong muốn. Thời gian học sắp xếp linh hoạt tùy nhu cầu thực tế của học viên.  Giáo trình được thiết kế và tổng hợp theo nhu cầu và trình độ học viên.