Hiển thị kết quả duy nhất

-4%

Tiếng Anh Giao Tiếp 2 A2 (Elementary)

Dành cho các bạn giao tiếp căn bản được nhưng chưa vững về ngữ pháp, thiếu từ vựng, các bạn đã hoàn thành khóa 1.

  • T2,T4
    Lịch học
  • 19:00 - 20:00
    Giờ học
  • 19/06 - 02/10/2023
    Thời gian học
7.900.000