Lớp Ngày khai giảng Lịch học Học phí
Tiếng Anh Giao Tiếp 1 ( A1) (11 tuần) 04.07.2022 – 16.09.2022 Thứ 2, 4, 6: 20h-20h40 (VN)   7 700 000 VND
Tiếng Anh Giao Tiếp 2 (A2) (11 tuần) 05.07.2022 – 08.01.2022 Thứ 3, 5, CN: 18h30-19h40 (VN)   8 200 000 VND

Tiếng Anh Giao Tiếp 3 (B1)
(11 tuần)

26.09 .2022 – 09.12.2022 Thứ 2, 4, 6: 18h30-19h40 (VN) 8 700 000 VND
Tiếng Anh Giao Tiếp 4 (B2)
(11 tuần)
đang cập nhật    
Luyện thi IELTS Liên hệ  Liên hệ  

 

Hoàn 100% học phí sau buổi học đầu tiên nếu không hài lòng.

Đăng ký bằng cách chọn khóa học phù hợp trong mục Khóa học tiếng Anh.

Nếu chưa tìm thấy khóa học phù hợp về thời gian và nhu cầu, hãy liên hệ ngay với Trâm để được tư vấn CÁC KHÓA 1-1 hoặc tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY.