Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách dùng hai thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continous) trong các tình huống khác nhau:

  1. Thì hiện tại hoàn thành dùng với:

Các động từ chỉ:

  • NHẬN THỨC, TRI GIÁC:

We´ve known each other for 5 years. (Chúng tôi biết nhau năm năm rồi).

  • SỞ HỮU:

He´s had this car only for a few months.

  • TOBE:

My kids have been ill for a week. (Mấy đứa con tôi bệnh cả tuần rồi).

Các động từ này không dùng với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

2. Số lượng và khoảng thời gian

  • Hiện tại hoàn thành: Nhấn mạnh số lượng, số lần của hành động:   

I´ve written 6 articles so far. (Tính tới giờ tôi viết được 6 bài báo rồi: số lượng 5 bài)

  • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Nhấn mạnh khoảng thời gian của hành động diễn ra:

I´ve been writing this article for 2 hours.  (Tôi viết bài báo này được 2 tiếng rồi: bắt đầu viết 2 tiếng trước, giờ vẫn còn đang viết, động từ write thường được dùng với thì tiếp diễn vì động từ này chỉ hành động xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian.)

3. Kết quả và quá trình

  • Hiện tại hoàn thành: Nhấn mạnh kết quả của hành động:

I lost my keys but I´ve found them. (Tôi làm mất chìa khóa, nhưng giờ tìm được rồi: nhấn mạnh kết quả: đã tìm được)

Someone has eaten all the candies. I don´t see any left. (Có ai ăn hết kẹo rồi. Không thấy còn cục nào hết trơn: nhấn mạnh vào kết quả của việc người nào đó đã ăn hết kẹo, giờ không còn gì cho mình ăn.)

  • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Nhấn mạnh quá trình, sự tiếp diễn, kéo dài của hành động:

I´ve lost my wallet on the way to work. I´ve been looking for it until now. (Trên đường đi làm tôi làm rớt ví (bóp). Tới giờ tôi vẫn đang đi tìm cái ví: nhấn mạnh hành động đang đi tìm cái ví, vẫn chưa tìm ra.)

I´ve been eating too many candies. (Dạo này tôi ăn nhiều kẹo quá: nhấn mạnh vào việc ăn kẹo)

4. Tính lâu dài và tạm thời

  • Hiện tại hoàn thành: Chỉ tính lâu dài của hành động, sự kiện:

I´ve lived in this small village all my life. (Tôi sống ở cái làng nhỏ này cả cuộc đời rồi: chỉ tính lâu dài, chắc chắn, không có ý định chuyển đi.)

  • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Chỉ tính tạm thời của hành động, sự kiện:

He´s been living with his parents since he lost his job. (Ảnh ở nhà ba mẹ từ hồi bị mất việc tới giờ: mang tính tạm thời, khi nào có việc hay có thu nhập có khả năng sẽ chuyển ra).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *